0850 939 75 51

HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Güvenliği Uzmanlarının Gö- rev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamı doğrultusunda İş kazalarının olmaması veya yaşanmış olan kazaların tekrarlanmaması amacıyla proaktif yaklaşımla çalışanlara zarar veren ya da verebilecek potansiyelde olan tehlike ve riskler belirlenip giderilme çalışmasında aktif rol oynamaktadır.
Bu bağlamda İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası konularının uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.
İş güvenliği uzmanları, Kanun ve Yönetmeliğe istinaden görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

- İş güvenliği ile ilgili eğitimler vermek
- İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
- Yıllık çalışma planı hazırlamak
- Eğitim planı hazırlamak
- İşverene, İş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
- Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetimine rapor sunmak
- Risk değerlendirmesi yapmak
- Acil durum planı hazırlamak
- Sağlık ve Güvenlik planı hazırlamak
- İç yönetmelik hazırlamak
- İş izni prosedürü hazırlamak
- Çalışma talimatları hazırlamak
- İş kazası sonrasında ”Kaza Kök Sebep Analiz Formu” düzenlemek
- Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
- Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
- İş ekipmanları periyodik kontrollerini takip etmek