0850 939 75 51

HİZMETLERİMİZ

İş Yeri Hekimliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik kapsamı doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunarak, işyerinde çalışanların sağlığının geliştirilebilmesinde yardımcı olmaktır.
İşyeri hekimleri, Kanun ve Yönetmeliğe istinaden görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

- İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
- Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
- Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
- İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak
- İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
- İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmakKantin ,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları,duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
- İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak işyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
- Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
- İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
- Yıllık çalışma planı hazırlamak